Publicerad: 9 oktober 2018

Varberg, en lärande skolorganisation

Mottot för utbildning i Varberg är ”Bästa möjliga möte för lärande”.

För en lärande organisation är det nödvändigt att få alla delarna på plats och där kommunikationen genom ord och handlingar är en viktig grund för att delarna synliggörs och förstås utifrån helheten.

  • Få men tydliga mål skapar en gemensam strävan med tydliga förväntningar som genomsyrar organisationen på alla nivåer.
  • Strukturer möjliggör för individerna i organisationen att söka kunskap tillsammans och med ett medvetet arbetssätt, med kommunikationen som grund, skapas en utveckling- och förändringskultur där man lär sig söka kunskap tillsammans.

Den formativa organisationens årsprocess består av: Bedömningssamtal - Medarbetarsamtal - Lönekriterier med tillhörande kvalitetsindikatorer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!