Publicerad: 19 februari 2019

Landskrona

Landskrona har under snart sju år systematiskt arbetat med att utveckla förskolor och skolor.

En utgångspunkt var de framgångsfaktorer som SKL har identifierat. Att stärka skolledares och pedagogers kompetens har varit prioriterat. Staden har inte arbetat med en specifik metod eller inriktning utan har satsat på breda utvecklingsinsatser utifrån de behov som barn och elever har, där vikten av uthållighet och uppföljning ständigt har poängterats.

Med syftet att ta tillvara goda erfarenheter från utvecklingsarbetet och sprida insatser som ger effekt påbörjade Landskrona 2013 konceptet Attraktiv skolkommun. För att omsätta detta innovativa och forskningsanknutna arbetssätt finns en projektorganisation som driver på och stöttar arbetet med lärandets förbättring.

Genom att följa upp och analysera skolutvecklingens effekter på organisering, pedagogers arbetssätt samt elevers måluppfyllelse kan verksamheterna i staden stärkas och satsningar bli mer effektiva.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!