Publicerad: 9 oktober 2018

En lärande organisation, skolutveckling

Skolan ska vara en lärande organisation med ett systematiskt och väl fungerande kvalitetsarbete.

Expertrådet vill - utifrån forskning och våra erfarenheter från skolor och huvudmän – lyfta fram några komponenter som vi anser är väsentliga i ett sådant arbete: systematik och data från den egna undervisningen, få och långsiktiga utvecklingsområden utifrån lokala behov samt tillit och kommunikation.

Dokumenterad erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete

Dokumenterad erfarenhet av stärkt tillit och kommunikation

  • Varberg, en lärande skolorganisation
    Mottot för utbildning i Varberg är ”Bästa möjliga möte för lärande”.
  • Kinda, en lärande skolorganisation
    De personliga mötena, långsiktiga utvecklingsområden, en ledningsgrupp som behandlar helheten och skolledare som stödjer varandras utvecklingsarbeten och utnyttjar de enskilda personernas kompetenser är viktiga ingredienser i styrningen av skolan i Kinda kommun.

Dokumenterad erfarenhet av få och långsiktiga utvecklingsområden

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!