Publicerad: 9 oktober 2018

Forskarutbildade lärare

Huvudmännen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för att
få en undervisning som bygger på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.

En viktig del i detta är att de som arbetar i förskolan och skolan i större utsträckning än idag själva är med och på olika sätt producerar forskning som är relevant för verksamheten, till exempel genom att aktivt delta i eller leda forskningsprojekt.

Det ska också löna sig för lärare och skolledare att utbilda sig på forskarnivå och vi vill verka för ökade möjligheter att kombinera forskning och arbete i skolan.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare
  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!