Publicerad: 29 november 2019

Exempel, forskning utvecklar skolan

Runtom i landet pågår en mängd spännande samarbeten och projekt som alla syftar till att på olika sätt utveckla skolan på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det kan handla om samarbeten på enstaka skolor, i kommuner och initiativ på regional nivå.

Här beskriver vi olika typer av regional samverkan och samverkan mellan huvudmän och lärosäten. Exemplen har deltagit på olika konferenser som SKR har varit initiativtagare till.

I december 2016 ordnades en dag om hur regional samverkan mellan skola och forskning kan se ut för att stödja skolutveckling på vetenskaplig grund. Exempel på samverkan med digital utveckling i fokus presenterades.

Elisabeth Nihlfors - tjänst i både skolan och akademin

Elisabet Nihlfors presenterar idéer för att förverkligandet ett ULF-avtal på skolområdet – för att skapa en infrastruktur för samverkan inom forskning och utveckling. Initiala tankar och referenser finns i presentationen. Från konferens 21 december 2016.

Elisabeth Nihlfors - tjänst i både skolan och akademin (PPT, nytt fönster)

RUC Halland och högskolan i Halmstad

Håkan Cajander och Pernilla Nilsson presenterar Digitalt laborativt centrum (DLC). DLC är en kreativ, högteknologisk och laborativ miljö, med fokus på lärande och kultur, som vänder sig till forskare, lärare, studenter, organisationer och företag. Från konferens 21 december 2016.

Webbsändning från konferensen RUC

Håkan Cajander DLC (PPT, nytt fönster)

NetPort Science Park och CeSam Blekinge

Niclas Melin och Tobias Johansson presenterar NetPort Science Park som erbjuder pedagoger, forskare och produktutvecklare en mötesplats för att bidra till bättre lärande i skolan och stimulera regional tillväxt. Från konferens 21 december 2016.

Webbsändning från konferensen NetPort Science Park och CeSam Blekinge

CeSam Blekinge (PDF, nytt fönster)

SUPER – skolutveckling i praktiken och Digitala Västerbotten

Per-Daniel Liljegren om SUPER – skolutveckling i praktiken på evidens av relevans samt Digitala Västerbotten. Kommunerna i Västerbottens län samt Örnsköldsvik ingår i samverkan med lärosäten, företag och organisationer. Från konferens 21 december 2016.

Webbsändning från konferensen SUPER – skolutveckling i praktiken och Digitala Västerbotten

Per-Daniel SUPER och digitala Västerbotten (PDF, nytt fönster) 

Ovanåkers kommun

Lärare bliv vid din läst – skolforskning en väg att utvecklas (PDF, nytt fönster)

Christer Andersson, verksamhetschef/rektor på Voxnadalens gymnasium/komvux och Pia Anderson, lektor, Ovanåkers kommun.

Huddinge kommun

Från forskarskola i Läs- och skrivutveckling till lektorsuppdrag i Huddinges gymnasieskolor. Två lektorer berättar (PDF, nytt fönster)

Ulrika Németh, Östra gymnasiet och Helén Olofsson, Sågbäcksgymnasiet, Huddinge kommun.

Skåne

Hur kan forskarutbildade lärares kompetens tas tillvara och bidra till skolutveckling? Om Vetenskap i Skolan (VIS) – ett producentkooperativ för forskarutbildade lärare i Skåne (PDF, nytt fönster)

Maria Brännström, verksamhetsledare för VIS och Birgitta Henecke, vetenskaplig ledare/FoU-samordnare Kommunförbundet Skåne.

Signebyns friskola

Utveckla undervisningen med hjälp av forskning - ambitioner och utmaningar för en liten friskola. Hur kan man hitta vägen framåt? (PDF, nytt fönster)

May-Britt Fjeld, rektor, Signebyns friskola.

Kinda kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan med Aktionsforskning som redskap (PDF, nytt fönster)

Martina Borg, förskolechef och Lotta Engdahl, kvalitetssamordnare, Kinda kommun.

Skolportens lärarpanel

Vad är relevant forskning för lärare och skolledare? Skolportens lärarpanel beskriver sitt arbete (PDF, nytt fönster)

Magnus Blixt, lärare 1-7, och Lisbeth Gustavsson, speciallärare inom vuxenutbildningen.

Karlstads kommun

Forskande lärare - vad kan jag bidra med? (PDF, nytt fönster)

Anna Karlefjärd, doktorand, Karlstads universitet, projektledare för Pedagog Värmland, pedagogisk samordnare Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun.

Forskningsinstitutet

Hur kan det nya forskningsinstitutet bidra till skolans utveckling? (PDF, nytt fönster)

Per Thullberg, regeringens utredare och ledare för det blivande forskningsinstitutet.

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!