Publicerad: 7 april 2017

Skolan som lärande organisation

Kraften att utveckla skolan måste komma inifrån, den kan inte tryckas på ovanifrån.

Skolan ska stå på en solid kunskapsgrund. Utveckling sker bäst när lärare tillsammans drar lärdomar av den egna praktiken. Och vågar pröva nya vägar.

I landets kommuner pågår ett dagligt arbete för att utveckla skolan. Staten kan bättre stödja den utvecklingen.

Dels genom att sprida forskning och lokala erfarenheter, dels genom att erbjuda det stöd som efterfrågas lokalt.

Bredare nationella insatser kan behövas när samma behov finns på många platser i landet.

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!