Publicerad: 7 april 2017

Samsyn behövs

Det behövs en samsyn om lösningar och vägen framåt. Där innehåll väger tyngre än system.

Skolans stora utmaningar handlar om att:

  • Ge eleverna likvärdiga möjligheter utifrån skollagens höga ambitioner
  • Undervisa för ett samhälle i förändring, där digitaliseringen är en viktig del
  • Hitta skolans roll för att möta segregationen, i samverkan med det övriga samhället
  • Alla i skolan ska vara trygga och må bra
  • Möta behoven av resurser för skolans utveckling och utbyggnad

SKL är ense med många andra om utvecklingsbehoven: undervisning, arbetssätt, kompetensförsörjning samt tydliga roller, styrning och ledning.

Men det behövs en samsyn om lösningar och vägen framåt. Där innehåll väger tyngre än system.

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!