Publicerad: 7 april 2017

Nära till verkligheten

Ta vara på närheten mellan den kommunala skolan, medborgarna och det omgivande samhället.

Skolan kan göra mycket men inte allt. Den kommunala skolan har nära att samarbeta med socialtjänst, näringsliv och kultur- och fritidsverksamhet.

Det är enklare för medborgarna att vända sig till sin kommun än till en myndighet långt borta. Ansvariga kan enklare ställas till svars. Det är en fråga om inflytande och demokrati.

En starkare statlig styrning av skolan minskar förutsättningarna för skolutveckling utifrån skolledningens, rektorns och lärarnas kunskaper om sin egen skola. Även medborgarnas inflytande minskar.

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!