Publicerad: 7 april 2017

Bättre undervisning är viktigare än nya regler

Utgå från forskning och beprövad erfarenhet av vad som fungerar bra i skolor och klassrum.

Sverige har länge haft en strid ström av skolreformer. Det skapar oro och ryckighet i skolornas planering och undervisning.

Många reformer genomförs hastigt utan tydlig förankring i forskning och verksamhet.

De flesta handlar om regler, kontroll och system istället för stöd som stärker professionen och utvecklar undervisningen.

Det saknas systematiska utvärderingar av skolans reformer.

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!