Publicerad: 29 november 2019

Webbplatsen SkolmatSverige

Via webbplatsen skolmatsverige.se kan skolor och kommuner på ett enkelt sätt få reda på matens näringsinnehåll och annat som påverkar måltidens kvalitet.

Det kostnadsfria verktyget Skolmatsverige

En god måltid är mer än mat

SkolmatSverige hjälper skolan att utvärdera, dokumentera och utveckla skolmåltiden utifrån ett helhetsperspektiv: grundutbudet, näringsriktighet, matens säkerhet, service, pedagogik, miljöaspekter och organisatoriska frågor. Bedömningen av skollunchens näringsriktighet baseras på frågor om vilka typer av rätter/livsmedel som serveras på skolan under de senaste fyra veckorna.

Ger skolan och kommunen råd

På webbplatsen kan skolan utvärdera allt ifrån skolmatens näringsriktighet till hur hela skolan arbetar för att eleverna ska trivas i skolrestaurangen och äta av skollunchen. Frågorna besvaras av kökschefen helst tillsammans med rektor. Skolan får direkt återkoppling i form av en rapport som tydligt visar styrkor och svagheter i verksamheten, samt råd om hur man kan förbättra skolmåltiden. Rapporten är till nytta för alla som arbetar med, eller på annat sätt påverkar maten i skolan.

Sedan hösten 2014 finns även en funktion som hjälper kostchefer och politiker i kommunerna att få en helhetsbild av kvaliteten på skolmåltiderna i form av en sammanställningsrapport.

Gemensamt initiativ

SkolmatSverige har tagits fram av forskare på Karolinska Institutet på uppdrag av SKR och Stockholms läns landsting i samråd med Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och med finansiellt stöd från Jordbruksverket som en del av regeringens satsning "Sverige - det nya matlandet".

Fakta

  • SkolmatSverige är kostnadsfri och kommersiellt obunden, samt har validerats.
  • 30 procent av landets grundskolor använder SkolmatSverige och i 86 procent av kommunerna finns minst en skola som är ansluten (uppgifter från hösten 2014).
  • Verktyget ger automatiskt skolan och kommunen en rapport för att utveckla måltidsverksamheten och som dokumentation gentemot myndigheter, föräldrar och elever. Verktyget ger även skolans elever och personal möjlighet att ge åsikter om skolmaten.
  • SkolmatSverige möjliggör jämförelser mellan skolor och kommuner samt forskning inom området. SkolmatSverige redovisar resultaten på nationell, regional och kommunal nivå.
  • Verktyget kan användas av både tillagnings- och mottagningskök samt på såväl kommunala som fristående skolor. Kommunfunktionen innefattar endast kommunala skolor i kommunen.

Informationsansvarig

  • Jonas Finnman
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!