Publicerad: 10 oktober 2018

Hälsobesök, nyanlända elever

Nyanlända elever ska i likhet med andra elever erbjudas hälsobesök, men många elever har inga tidigare erfarenheter av elevhälsan. Därför har denna informationsfilm tagits fram.

Hälsobesök för nyanlända

Tanken är att filmen ska kunna visas inför hälsoundersökningar av nyanlända elever. Filmen innehåller syn-, hörsel-, tillväxt- och ryggkontroll samt vaccination.

Ett viktigt budskap i filmen är att skolsköterskan samarbetar med övrig personal inom elevhälsan och att elevhälsan vid behov samverkar med andra aktörer, exempelvis socialtjänst och hälso- sjukvård.

Filmen om hälsobesök finns på fem olika språk: arabiska, engelska, romani, somaliska och svenska.

Filmen har tagits fram av Vänersborgs kommun tillsammans med projektet Psynk - psykisk hälsa, barn och unga.

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare
  • Christin Appel
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!