Publicerad: 18 december 2019

Röster om skolans digitalisering

Intervjuer med rektorer, skolledare, lärare, forskare och politiker som är aktiva i frågor som rör skolans digitalisering.

 • Vinsterna kommer med standarder och enkla system


  Digitaliseringen kan ge både pedagogiska och ekonomiska vinster. Men för att stödja individualisering och nya arbetssätt behövs standarder för datasystem och att lärarnas administration underlättas. Och ett aktivt ledarskap på alla nivåer. Så säger två skolledare från Kramfors och Stockholm.
 • Samarbete viktigast för digitaliseringen


  Samarbete mellan pedagoger och teknikexperter är avgörande för digitaliseringen. Det intrycket får man i Västerås stad. Den centrala IKT-enheten pratar ivrigt om samverkan inom kommunen och mellan kommuner. Och efterlyser en nationell myndighet som samordnar resurser.
 • Digitalisering ger alla elever möjlighet att utvecklas


  ‒ Digitaliseringen är omvälvande på så många fronter, överallt i samhället. Då vill jag utforma undervisningen på ett bra sätt, förstå de goda funktionerna, säger Eva Svensson, lärare och forskare. Det är inte tekniken som avgör, utan hur man nyttiggör den i klassrummet. Om detta är hon och Jacob Möllstam överens.
 • Tekniken utmaning och stöd i glesbygd


  Skellefteå och Gotland ‒ båda använder digital teknik för att göra glesbygden mindre gles. Det här behöver statsmakterna och nationella aktörer gynna, menar Anders Jolby, utbildningsdirektör i Visby. ‒ Se över reglerna!
 • Mer ”nära” forskning behövs nu


  ‒ Det finns hur mycket tekniska verktyg som helst nu, datorer och surfplattor. Det som saknas är lärares och ledares digitala kompetens, säger Pernilla Nilsson, didaktikprofessor. Det behövs fler lärare på forskarutbildning. Och betydligt fler och bredare utlysningar av forskningsmedel behövs, tycker hon och kollegan Stefan Hrastinski, KTH.
 • Staten måste agera för digitaliseringen


  Det behövs statliga insatser för att pedagogik och standarder för digitalisering ska utvecklas. Mer spridning, utbildning och forskning behövs, tycker två riksdagsledamöter.

Informationsansvarig

 • Annika Agélii Genlott
  Processledare
 • Mikael Svensson
  Programansvarig Utbildning och arbetsmarknad

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!