#skolDigiplan: Förutsättningar för att nå målen i den nationella strategin

Tema: Hur kan du som huvudman skapa förutsättningar för din verksamhet att nå målen i den nationella strategin?

Innehåll

Du får veta hur du kan använda SKR:s ledningsstöd för huvudmännens digitaliseringsarbete, Skoldigiguide. Du får också ta del av Lidingö stads framgångsrika digitaliseringsarbete samt har möjlighet att lyssna på och ställa frågor kring det pågående nationella arbetet inom området.

Programpunkter

 • Strategi för digitalisering av skolväsendet, vart ska vi?
  Medverkande: meddelas senare.
 • Skoldigiguide, ett ledningsstöd i huvudmännens digitaliseringsarbete.
  Medverkande: Mikael Svensson, SKR.
 • Lidingö stads målmedvetna arbete med kommunens och skolans digitalisering.
  Medverkande: Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande utbildningsnämnden, stadsdirektör Daniel Broman samt utvecklingschef Sara Penje.

Annika Agélii Genlott (SKR) modererar mötet.

Övrigt

I samband med att du anmäler dig ber vi dig besvara några frågor. Syftet är att ge oss en kortfattad bild av ert nuläge.

Under webbsändningen kommer deltagarna att ges tillfälle att ställa frågor via en chattfunktion.

Information

Webbinarieserien genomförs inom ramen för #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet. Några av de frågeställningar som vi kommer att diskutera under höstens webbinarier är:

 • Hur långt har landets huvudmän kommit?
 • Hur arbetar man som huvudman framgångsrikt för att nå målen i den nationella strategin?
 • Vilket stöd finns det för att arbeta strukturerat och strategiskt?
 • Vad innebär en digital kompetens för alla och vad är nyckelfaktorer för att nå dit?

Höstens övriga webbinarier

Webbinarium 2: Digital kompetens för alla, 4 november kl. 09.00

Webbinarium 3: Likvärdig tillgång och användning, 3 december kl. 09.00

 • Webbinarium 4: Forskning och uppföljning, januari 2021 (datum meddelas senare).
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Annika Agélii Genlott
  Processledare
 • Mikael Svensson
  Programansvarig Utbildning och arbetsmarknad

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!