#skolDigiguide: Forskning och uppföljning

Webbinarieserien genomförs inom ramen för #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet

Anmäl dig

Temat för detta webbinarium är forskning och uppföljning gällande digitalisering i skolväsendet

Programpunkter

 • Skolverket sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Hur ser Skolverket på vikten av mer forskning kring digitalisering i skolväsendet och hur den i så fall skulle kunna komma huvudmännen bättre till del?
  Medverkande: Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket
 • Vilka är de största utmaningarna kring forskning om digitalisering i skolan idag? Vad krävs för att forskning kring digitalisering i skolan kommer huvudmännen till del på ett bättre sätt?
  Medverkande: Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik samt prorektor vid Högskolan i Halmstad
 • Hur långt har vi kommit i den digitala mognaden runt om i våra svenska skolor? Vad krävs för att öka likvärdigheten mellan olika huvudmän och hur har pandemin påverkat utvecklingen kring digitalisering så här långt?
  Medverkande: Åke Grönlund, professor i Informatik vid Örebro universitet
 • Avhandlingen Leading Transformational Change in School: Digitalizing the Digitized belyser vikten av ledarskap på flera nivåer för hållbar digitalisering med ökade resultat som följd. Vad var det viktigaste som kom fram i avhandlingen?
  Medverkande: Annika Agélii Genlott, filosofie doktor i Informatik samt processledare vid SKR.
 • Avslutande panelsamtal med de medverkande i ovanstående programpunkter plus Karin Hermansson, FoU-ansvarig, Ifous, Martin Tallvid, lektor, Göteborgs stad, och GU, Erik Winerö, GY-lärare samt doktorand i tillämpad IT.

Moderatorer för dagen: Annika Agélii Genlott och Mikael Svensson, SKR

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Mikael Svensson
  Programansvarig

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!