Publicerad: 17 november 2020

Webbinarier #skolDigiplan

Webbinarierna genomförs inom ramen för #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet.

Några av de frågeställningar som vi kommer att diskutera under höstens webbinarier är:

  • Hur långt har landets huvudmän kommit?
  • Hur arbetar man som huvudman framgångsrikt för att nå målen i den nationella strategin?
  • Vilket stöd finns det för att arbeta strukturerat och strategiskt?
  • Vad innebär en digital kompetens för alla och vad är nyckelfaktorer för att nå dit?

Webbinarier

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!