Publicerad: 29 november 2019

SKR tar fram vägledning om webbfilter-lösningar

SKR påbörjar nu ett arbete för att ta fram en vägledning i frågan om webbfilter. Vägledningen ska tjäna som underlag för kommuner i deras egna beslut om webbfilter.

SKR har uppmärksammat kommunernas behov av stöd när det gäller vägval kring olika webbfilterlösningar i skolan, kopplat till problematiken kring barns och elevers åtkomst till material på internet som strider mot skolans värdegrund.

Vägledningen ska beskriva de olika tekniska lösningar som marknaden erbjuder, hur väl de fungerar och vad en investering i dem innebär resurs- och kostnadsmässigt. Skolornas eventuella webbfilter hindrar dock inte att elever med egen tillgång till uppkoppling genom egna abonnemang kommer åt olämpligt material på internet.

Vägledningen ska tjäna som ett underlag för kommunerna i deras egna beslut om webbfilter.

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!