Publicerad 12 mars 2021

Forskningsresultat Skriva sig till lärande

Den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande (STL) ger enligt forskning bättre elevresultat. Likvärdigheten mellan könen ökar, pojkarnas prestationer förbättras markant och spridningen mellan elevernas resultat minskar.

Sedan 2011 har den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande, STL, kontinuerligt bedrivits som kommunövergripande fortbildning för lärare i Sollentuna kommun. Under årens gång har STL-modellen utvecklats och beprövats.

En pilotstudie genomförd av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, Örebro universitet, visar att STL-modellen leder till dokumenterat förbättrade elevresultat. Elevernas läshastighet blir högre, elever skriver längre och mycket mer utvecklade texter redan i årskurs ett.

Forskningsstudie: Improving literacy skills through learning reading by writing

En uppföljande forskningsstudie genomförd av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, Örebro universitet, visar i korthet att modellen leder till ökad likvärdighet mellan könen samt att pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant. Dessutom blir spridningen mellan elever lägre, då de lägst presterande eleverna når bättre resultat.

Forskningsstudie: Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ict- enhanced collaboration

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset