Publicerad: 18 mars 2019

Mallar och Mittköpings dokument

Här har vi samlat de olika dokument Mittköping arbetat med samt SKL:s mallar och vägledningar i arbetet med att införa och använda molntjänster i skolan.

Materialet ska ses som en inspiration och ett stöd i ert arbete att diskutera och ta ställning till om och hur molntjänster ska användas.

Föregående: Avtal och Dokumentation

Det är viktigt att dokumentera och vara tydlig i varför man väljer att använda molntjänster och hur. Att det är förankrat i verksamheten och att vårdnadshavarna får tydlig, enhetlig och bra information. En ny dataskyddsförordning börjar gälla den 25 maj 2018, vilken bland annat innebär att det blir ännu viktigare att ha sin dokumentation på plats, göra en risk- och sårbarhetsanalys och ha koll på hur personuppgifter behandlas i de olika it-tjänsterna. Det kvarstår en del frågor gällande den nya Dataskyddsförordningen som kommer att redas ut under året (se länk till mer information längre ner).

Dokument, mallar och vägledningar

Här finns samtliga dokument som är framtagna i arbetet med stödmaterialet och som är kopplat till sidorna om förstudie, it-arkitektur, klassning och avtal – alla viktiga delar i arbetet med att införa och använda molntjänster i skolan. Materialet är tänkt som vägledning, för att reda ut en del otydligheter och för att underlätta de olika diskussioner och ställningstaganden som behövs.

SKL:s vägledningar och mallar

Vägledning om molntjänster i skolan ur PuL-perspektiv

Formativ bedömning och summativa omdömen – vad är integritetskänslig information egentligen?

Mall systemsäkerhetsanalys samt risk- och sårbarhetsanalys

Mall PuL-bedömning för användning av molntjänst i skolan

Mittköpings dokument

Mittköpings systemsäkerhetsanalys samt risk- och sårbarhetsanalys

Mittköpings etiska ställningstagande

Mittköpings PUL-bedömning för molntjänster

Mittköpings skolors it-tjänster och vad de används till

Viktigt meddelande

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanna Thorslund
    Jurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!