Publicerad 12 mars 2021

Vägledning, molntjänster

Här kan du följa den fiktiva kommunen Mittköpings arbete med att införa och använda en molntjänst i skolan, ta del av olika workshoppar, dokument och beslut.

Bakgrund till vägledning och stödmaterial

Förstudie

Mittköpings förstudiearbete där bland annat olika processer och behov definieras, samt personer som behövs i arbetets olika delar involveras.

Förstudie

It-arkitektur, systemmatris

Mittköpings arbete med att tydliggöra förutsättningar och krav när det gäller it-miljön i kommunen, vilka olika it-tjänster som finns och hur molntjänsten passar in.

It-arkitektur och systemmatris

Klassning och ställningstagande

Mittköpings arbete med informationssäkerhet och klassning av informationen i molntjänsten, vilka krav verksamheten har på informationen och hur den kan och får användas.

Klassning och ställningstagande

Avtal och dokumentation

Mittköpings arbete med att bedöma avtal och ta fram övrig dokumentation som behövs. Här finns samtliga mallar och Mittköpings olika dokument som inspiration för ert arbete.

Avtal och dokumentation

Mallar och Mittköpings dokument

Avgränsning och vägval

Vi har gjort några avgränsningar och vägval i materialet som är viktiga att känna till. Materialet fokuserar på arbetet inför användandet av molntjänster, inte på själva införandet och inte heller på de övriga it-tjänster som finns och används i kommunen. Dessa nämns och beskrivs i olika dokument, till exempel inom områdena it-arkitektur och behovsanalys, eftersom de är en del i det pussel av it-tjänster som finns.

Vi tittar inte närmare på hur avtalen för dessa tjänster ser ut eller vad man ska tänka på där, även om det som beskrivs i arbetet med molntjänster och också i det stödmaterial kring upphandling av skoladministrativa system vi tagit fram, till stora delar är applicerbart här.

Kravställning, skoladministrativa system

Viktigt är också att i användandet av stödmaterial och mallar, se till att ni verkligen diskuterar och tar ställning, så att ni har på fötterna när frågor och funderingar dyker upp.

Viktigt

Materialet ska ses som ett underlag med stödjande exempel för kommuner och huvudmän att göra en egen juridiska bedömning, informationssäkerhetsklassning och ta fram den dokumentation som behövs.Materialet kommer att revideras allt eftersom och SKR tar gärna emot synpunkter kring innehållet för att kunna hålla det aktuellt och relevant.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset