Publicerad: 29 november 2019

Metoder och vägledningar

Via vägledningar, konkreta skattningsverktyg, rapporter ochspridning av modeller där digitala verktyg används, stöttar SKR skolhuvudmän i arbetet med att på ett klokt och ändamålsenligt sätt ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Allt för att stötta det lokala arbetet, där alla medarbetare är viktiga, även om ett särskilt ansvar vilar på skolans ledning.

SKR:s stöd och vägledningar tas alltid fram i nära samarbete med olika aktörer och sakkunniga inom skolväsendet, där vi tar tillvara på den kunskap och kompetens som finns runt om i landet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!