Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Hur ser mitt ansvar som lärare ut?

Svar

Som lärare behöver du känna till den nya lagstiftningen och följa de riktlinjer som kommunen/skolhuvudmannen tagit fram gällande hantering av personuppgifter.

Du behöver också veta hur du ska agera när du till exempel hittar en ny app eller annan digital resurs som du vill använda, hur du gör för att bedöma om och vilka sorts personuppgifter som hanteras samt vilka riktlinjer som gäller då.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!