Publicerad: 19 juni 2018

Fråga och svar

Får jag lämna ut uppgifter till Försäkringskassan?

Fråga

Om Försäkringskassan begär uppgifter från särskolan om hur elever fungerar (som grund för beräkning av rätt till personlig assistans). Ska dessa lämnas ut? Samtycke från vårdnadshavare finns. Uppgifterna är integritetskänsliga och har inte med undervisning att göra.

Svar

Här får ni göra en sekretessprövning för att kunna bedöma om uppgifterna kan lämnas ut. Samtycke är en grund för att bryta sekretess, men om det finns en lagreglerad skyldighet att lämna ut uppgifterna till en annan myndighet behöver ni inte samtycke för att kunna lämna ut begärda uppgifter.

När det gäller en särskola med kommunal huvudman, som ju är en myndighet, finns denna skyldighet eftersom det står framgår av socialförsäkringsbalken att Försäkringskassan har rätt att få de uppgifter som de behöver från bland annat myndigheter.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!