Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får jag lämna information om elevers frånvaro?

Fråga

Får SFI-lärare lämna information om elevers frånvaro över till Arbetsförmedlingen?

Svar

Om Arbetsförmedlingen begär uppgifter från skolan om en elevs frånvaro får ni ta ställning till om dessa uppgifter förvaras hos er i en allmän handling och om de kan lämnas ut. Om uppgifterna ska lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen eller annan lagreglerad uppgiftsskyldighet, så finns det laglig grund för behandlingen genom utlämnandet.

Hur uppgifterna kan lämnas ut beror på om uppgifterna som sådana är särskilt skyddsvärda ur ett dataskyddsperspektiv. 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!