Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Vem har ansvar för att rensa datorerna?

Fråga

Vems ansvar är det att "rensa datorerna" så att de inte innehåller uppgifter som strider mot dataskyddsförordningen?

Svar

Ytterst ska förvaltning och nämnden (som personuppgiftsansvarig) ge instruktioner för hur och när information ska tas bort. Men det är varje medarbetare som ansvarar för att hantera informationen på rätt sätt och därmed också att ta bort det som strider mot riktlinjerna.

Det gäller personuppgifter, men även hantering av allmänna handlingar och gallring av dem enligt dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut i verksamheten. En viktig utgångspunkt för att gallra information är att den ska vara strukturerad utifrån den registerförteckning som ska finnas.

Sen är det dataskyddsombudets uppgift att bevaka (inte ansvara för) att riktlinjerna följs och även att informera och ge råd. Dataskyddsombud är en ny roll som införs med GDPR.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!