Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Vem är ansvarig för att upprätta riktlinjer och rutiner?

Fråga

Vem är ansvarig för att det upprättas tydliga riktlinjer för hantering av personuppgifter i skolan/förskolan och vem är skyldig att anmäla om uppgifter hanteras felaktigt?

Svar

Det är den personuppgiftsansvarige som är formellt utpekad som ytterst ansvarig för detta, men det praktiska arbetet att ta fram rutiner och riktlinjer delegeras oftast ut i organisationen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!