Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Räknas sparade protokoll under allmänt intresse?

Fråga

Sparade protokoll räknas det under allmänt intresse? Protokollen kan ibland sparas på flera ställen, exempelvis webben eller e-post. De kan innehålla personuppgifter i vissa fall, hur bör detta hanteras?

Svar

Fundera först på i vilket syfte protokollen måste sparas. Ska protokollen arkiveras eller ska de egentligen gallras?

Ett protokoll kan sorteras in under olika lagliga grunder beroende på syftet med protokollet. Det kan säkerligen många gånger sorteras in under allmänt intresse, men även utgöra dokumentation i handläggning av ett ärende som avser myndighetsutövning eller sparat för arkivändamål. 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!