Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Gäller GDPR även bakåt i tiden?

Fråga

Är det från och med den 25 maj som lagen gäller eller är det även bakåt, med allt som vi har sparat sen tidigare i våra datorer?

Svar

Ja, alla personuppgifter som behandlas i verksamheten där och då, exempelvis i form av lagring, måste hanteras utifrån dataskyddsförordningens reglering. Så det gäller alltså allt som du har sparat sen tidigare på din dator, i de olika it-tjänsterna osv. 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!