Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får jag spara bilder tillfälligt på elever på skolans digitala enhet utan samtycke?

Fråga

Får jag som lärare, tillfälligt lagra bilder eller annan dokumentation rörande eleverna/barnen lokalt på en digital enhet som tillhör skolan/förskolan utan samtycke?

Svar

Samma svar som på frågan ovan: Om samtycke behövs eller inte beror på syftet med bilden/dokumentationen.

Det här handlar om två olika delar: dels dataskyddsförordningen, hur och vilka personuppgifter man får hantera och dels datasäkerhetsfrågor, hur man skyddar information baserat på vilken sorts information det är och hur skyddsvärdig den är.

Ni bör i princip alltid göra en informationssäkerhetsklassning för att avgöra vilka krav ni har på informationen som hanteras i olika it-tjänster utifrån fyra olika områden (konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet). 

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!