Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får jag spara bilder tillfälligt på elever på min privata mobil utan samtycke?

Fråga

Får jag som lärare tillfälligt lagra bilder eller annan dokumentation gällande eleverna/barnen på min privata mobil för att sedan lägga över i avsedd it-tjänst utan samtycke?

Svar

Att lagringen är tillfällig spelar ingen roll, det är likväl en behandling av personuppgifter om det direkt eller indirekt går att identifiera enskilda barn/elever. Avgörande blir istället om behandlingen kan anses tillåten utan samtycke eller inte och om den privata mobilen är tillräckligt säker ur it-hänseende.

Personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt och skyddas mot obehörig eller otillåten behandling. Om personal använder sin privata mobil för lagring behöver man säkerställa att bilder/dokumentationen inte lagras, används eller sprids vidare på ett obehörigt sätt. Huruvida samtycke behövs eller inte beror på syftet med bilderna och dokumentationen samt vad man fotograferar och dokumenterar.

Fotografier där det inte ens indirekt går att identifiera en individ är inte att anse som behandling av personuppgift. I övrigt gäller att, som vid all behandling av personuppgifter, inte fotografera på ett kränkande sätt eller mer än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med fotot.

Därför handlar det om två olika delar: dels dataskyddsförordningen, hur och vilka personuppgifter man får hantera och dels datasäkerhetsfrågor, hur man skyddar information baserat på vilken sorts information det är och hur skyddsvärdig den är.

Ni bör i princip alltid göra en informationssäkerhetsklassning för att avgöra vilka krav ni har på informationen som hanteras i olika it-tjänster utifrån fyra olika områden (konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet). I det arbetet kan ni till exempelt använda SKL:s verktyg Klassa för att få fram de krav ni behöver ställa både på it-leverantören och er egen organisation. Mer stöd i arbetet med informationssäkerhet finns på SKL:s webb. Se även vägledning för användande av molntjänster i skolan.

Verktyget Klassa

Stöd kring informationssäkerhet

Molntjänster i skolan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!