Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får jag spara bilder i Googles tjänster? 

Fråga

Om det finns laglig grund för att spara bilder, får man spara bilder i Googles tjänster?

Svar

Här tillkommer andra parametrar än enbart laglig grund. Hur it-säkerheten ska se ut kring bilder som sparas beror på om bilderna kan anses vara sekretesskyddade eller i övrigt innehålla uppgifter av känslig karaktär. Den personuppgiftsansvarige nämnden måste själv avgöra om den anser att bilderna lagras på ett tillräckligt säkert sätt utifrån hur känslig information bilderna anses innehålla.

Det är handlar också om två olika delar: dels dataskyddsförordningen, hur och vilka personuppgifter man får hantera och dels datasäkerhetsfrågor, hur man skyddar information baserat på vilken sorts information det är och hur skyddsvärdig den är. Om ni lagrar känslig information i tjänsten ökar kraven på hur tjänsten sätts upp (säkrare inloggning, tydligare behörighetsstyrning etc.).

Ni bör i princip alltid göra en informationssäkerhetsklassning för att avgöra vilka krav ni har på informationen som hanteras i olika it-tjänster utifrån fyra olika områden (konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet). I det arbetet kan ni till exempel använda SKL:s verktyg Klassa för att få fram de krav ni behöver ställa både på it-leverantören och er egen organisation.

Mall för vad du bör tänka på för att införa en it-tjänst (PDF, nytt fönster)

Verktyget KLASSA

Stöd kring informationssäkerhet

Molntjänster i skolan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!