Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får jag skanna pass och skicka iväg?

Fråga

En skola i Schweiz önskar kopior på föräldrars pass, för att underåriga elever skall få bo på ett elevhem. Får man som administratör skanna in och skicka dem? Skolan i Zurich vill ha stipendiaternas passnummer. Vi samlar in och fyller i ett dokument på mitt dataskrivbord och skickar till skolan skolan i Zurich - får vi göra det?

Svar

För att kunna svara på denna fråga behöver man veta om det ni gör sker inom ramen för tillhandahållande av utbildning enligt skollagen eller annan svensk reglering på utbildningsområdet. Sker det inom ramen för ett utbyte som ni har ansvar för eller kan det klassas som en behandling av rent privat natur där ni är behjälpliga med inskanningen?

Eftersom pass innehåller särskilt skyddsvärda uppgifter i form av personnummer behövs samtycke. Om behandlingen sker som ett led i utbildningen och är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse och det inte finns samtycke måste behandlingen dessutom vara klart motiverad med hänsyn till ändamålet, vikten av säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

Vid inskanning av pass behövs dessutom en god säkerhet kring överföringen. Varje personuppgiftsansvarig måste göra en egen bedömning utifrån hur it-miljön och säkerheten i övrigt ser ut i verksamheten. Om inskanningen sker i rent privat syfte omfattas behandlingen inte av dataskyddsförordningens reglering. 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!