Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får foton på barn vara synliga i vår it-tjänst?

Om man på förskolan i sin lärplattform arbetar med att dokumentera med hjälp av portfolio vad gäller då för hur barnen får synas på bild i andra barns portfolio? Exempelvis förekommer ofta fler än ett barn på en bild som visar på ett lärande.

Svar

Det finns krav på dokumentation i förskolan, vilket gör att det finns laglig grund för att fotografera och lagra bilder på barn om man vill dokumentera ett lärande på detta sätt. Om det sedan är tillåtet eller inte att lagra och visa bilderna på ett sätt att flera olika barn syns i ett enskilt barns portfolio är snarare en sekretessfråga. Vilka har tillgång till det enskilda barnets portfolio? Kommer bilderna att visas för vårdnadshavare?

För uppgifter kring barns personliga förhållanden i förskolan gäller som huvudregel sekretess. Men bilderna är inte sekretesskyddade om det är uppenbart att barnet eller dess vårdnadshavare inte “lider men” om uppgifterna kommer ut. Om ni inte tidigare bedömt att sådana bilder är sekretesskyddade, så förändrar inte dataskyddsförordningen detta förhållande.

Det är handlar också om två olika delar: dels dataskyddsförordningen, hur och vilka personuppgifter man får hantera och dels datasäkerhetsfrågor, hur man skyddar information baserat på vilken sorts information det är och hur skyddsvärdig den är. Om ni lagrar känslig information i tjänsten ökar kraven på hur tjänsten sätts upp (säkrare inloggning, tydligare behörighetsstyrning etc.).

Ni bör i princip alltid göra en informationssäkerhetsklassning för att avgöra vilka krav ni har på informationen som hanteras i olika it-tjänster utifrån fyra olika områden (konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet). I det arbetet kan ni till exempel använda SKL:s verktyg Klassa för att få fram de krav ni behöver ställa både på it-leverantören och er egen organisation.

Mall för vad du bör tänka på för att införa en it-tjänst (PDF, nytt fönster)

Verktyget KLASSA

Molntjänster i skolan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!