Publicerad: 12 november 2018

Fråga och svar

Behövs samtycke för skolfoto?

Fråga

Hur ska man tänka kring skolfoto och samtycke? Skolkatalog med klass, namn, adress och telefonnummer till alla vårdnadshavare i pappersformat.

Svar

Vad är det lagliga syftet? Ska skolan använda fotografierna inom ramen för utbildning, t.ex. för att ha elevfoto i sina skoladministrativa system för identifiering, till vikarier eller i andra pedagogiska sammanhang kan laglig grund antas finnas. När det gäller fotografier (individuella elevfotografier, skolkatalog) som eleverna och vårdnadshavarna får köpa bör samtycke inhämtas, eftersom det då är något som inte bedöms nödvändigt för utbildning.

Fotoföretagen kan lösa administration av samtycke på olika sätt, bl.a. att eleven/vårdnadshavaren godkänner behandling i samband med påseende och eventuellt köp av fotografier. Vill eleven av olika anledningar inte finnas med i skolkatalogen på klassfoton e.dyl., bör detta ha uppmärksammats tidigare t.ex. i samband med information om att fotografering ska ske.

Om fotograferingen sker på skolans uppdrag för dess pedagogiska verksamhet bör ett PUB-avtal upprättas. De företag som är anslutna till branschföreningen SER (Sveriges Elevfotografers Riksförbund) använder sig av SKL:s mall.

Om det inte är kommunen som tar initiativ och beställer/köper in fotograferingen och. bilderna inte används i skolans verksamhet så uppstår inte ett PUA/PUB-förhållande. Istället är det ofta det fotograferande företaget som erbjuder vårdnadshavare att köpa bilderna/skolfotokatalogen. Avtalsförhållandet är så att säga mellan dessa två parter. Skolan/kommunens roll blir då enbart att upplåta plats för själva fotograferingen i sina lokaler, och möjligen att lämna ut en klasslista eller motsvarande med nödvändiga uppgifter inför fotograferingen – ett utlämnande från kommunen till extern part enligt offentlighetsprincipen. Vi uppfattar med andra ord att det i de flesta fall är skolfotografen själv som är personuppgiftsansvarig, och då behövs inget biträdesavtal.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!