Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Behövs samtycke för lärplattform?

Fråga

Behövs samtycke för en lärplattform, eller räcker det med information över varför den ska användas?

Svar

Samtycke behövs inte för behandling av personuppgifter i lärplattform, om ni använder lärplattformen inom ramen för undervisningen och utbildningen. I så fall har ni laglig grund för behandlingen utifrån att det är nödvändigt för att utföra uppgift av allmänt intresse.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!