Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Är ett samtycke alltid tidsbestämt?

Svar

Nej, det behöver det inte vara. Samtycke kan istället när som helst återkallas. Men för att ett samtycke ska vara giltigt måste det bl.a. vara specifikt och informerat. Det innebär att det inte får finnas några tvivel kring vilken behandling av personuppgifter man har samtyckt till eller att man vet vad det är man har samtyckt till.

Personuppgifter får aldrig användas för andra ändamål än det man har samtyckt till. Det kan därför ligga i sakens natur att många samtycken är tidsbestämda, om samtycket avser ett viss givet ändamål vid ett visst givet tillfälle.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!