Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Vad bör jag som skolsköterska tänka på?

Svar

Den medicinska delen av elevhälsan anses som en självständig verksamhetsgren i förhållande till övrig skolpersonal när det gäller sekretess.

Hälso- och sjukvårdspersonal inom elevhälsan har även andra lagar att förhålla sig till vad gäller de medicinska insatserna, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen och patientdatalagen vilket kan påverka vad man får och inte får göra ur ett GDPR-perspektiv.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!