Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Vilken rättslig grund ska jag använda för ansökan till förskolan?

Fråga

Vilken rättslig grund ska jag använda för ansökan till förskolan? Vad ska jag skriva i registerförteckningen?

Svar

För att kunna ge utbildning i förskola i enlighet med skollagens bestämmelser måste föräldrar anmäla sitt behov av förskola, vilket kan ske genom en ansökan. Därmed kan behandlingen sorteras in under uppgift av allmänt intresse.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!