Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Vem ska ta fram och förvara en registerförteckning?

Svar

Nämnden är ansvarig för att en registerförteckning tas fram och vilka ändamål för behandling av personuppgifter som ska finnas med. Förteckningen är, förutom dokumentation över behandling av personuppgifter, också en hjälp för de anställda att veta hur olika verktyg, tjänster och system får användas för personuppgiftshantering och på vilket sätt (vilken sorts personuppgifter som får hanteras i vilka tjänster osv.)

Registerförteckningen kan dels finnas centralt på förvaltningen, men även lokalt på skolorna till exempel hos skolledning, beroende på vilka rutiner din kommun valt att arbeta efter. En registerförteckning behöver i sig inte vara så avancerad. Det handlar bland annat om att tala om ändamålet med all den behandling som utförts som man har ansvar för.

Före den 25 maj måste varje verksamhet göra en inventering av vilken behandling som utförs och med vilka system, verktyg och för vilka ändamål. SKL har en mall för hur detta kan göras.

SKL:s mall för registerförteckning (Excel, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!