Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Ska närvaro vid friluftsdagar föras in i registerförteckningen?

Vad gäller för klasslistor vid exempelvis friluftsdagar där närvaron eller annat sedan ska föras in i en it-tjänst, ska varje sådan lista finnas med i en registerförteckning?

Svar

Klasslistor där man noterar frånvaro/närvaro och som definitionsmässigt faller in under dataskyddsförordningens tillämpningsområde ska finnas med i registerförteckningen på så sätt att man anger laglig grund för och ändamålet med behandlingen.

Det är dock inte så att samtliga personuppgiftsbehandlingar måste noteras löpande i registerförteckningen vid varje specifikt tillfälle behandlingen görs. Att upprätta klasslistor för att kunna notera frånvaro/närvaro har alltså samma lagliga grund och ändamål oavsett om listan används vid en friluftsdag eller i klassrummet. Du behöver alltså inte registrera det i förteckningen varje gång du använder eller gör en klasslista.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!