Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Ska närvaro vid friluftsdagar föras in i registerförteckningen?

Vad gäller för klasslistor vid exempelvis friluftsdagar där närvaron eller annat sedan ska föras in i en it-tjänst, ska varje sådan lista finnas med i en registerförteckning?

Svar

Klasslistor där man noterar frånvaro/närvaro och som definitionsmässigt faller in under dataskyddsförordningens tillämpningsområde ska finnas med i registerförteckningen på så sätt att man anger laglig grund för och ändamålet med behandlingen.

Det är dock inte så att samtliga personuppgiftsbehandlingar måste noteras löpande i registerförteckningen vid varje specifikt tillfälle behandlingen görs. Att upprätta klasslistor för att kunna notera frånvaro/närvaro har alltså samma lagliga grund och ändamål oavsett om listan används vid en friluftsdag eller i klassrummet. Du behöver alltså inte registrera det i förteckningen varje gång du använder eller gör en klasslista.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!