Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Ska en lista med endast en sökingång registreras?

Svar

Om du inte planerar att hantera listan digitalt på något sätt, och den inte är hämtad från en it-tjänst så behöver den personuppgiftshanteringen inte registreras i en förteckning.

När man talar om olika sökingångar så gäller det i förhållande till om det uppfyller kriterierna för att anses vara ett manuellt register, eftersom alla elektroniska behandlingar - oavsett om det sker i form av ett register eller på annat sätt - omfattas av dataskyddsförordningen och ska finnas med i registerförteckningen.

Exempel

Handskrivna enkätsvar eller elevarbeten som inte kommer att föras in i någon it-tjänst, men som sorteras in i en pärm i bokstavsordning utifrån namn på eleverna uppfyller inte kraven för ett manuellt register.

Men om det dessutom upprättas en lista, där det framgår både namn och personnummer på de elever som finns i pärmen, kan listan tillsammans med innehållet i pärmen däremot utgöra ett register. Detta gäller oavsett om listan sätts in i pärmen eller förvaras separat någon annanstans.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!