Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Kan vårdnadshavare kräva att få ett registerutdrag om sitt barn?

Svar

Ja, enligt dataskyddsförordningens rätt till information och tillgång har den registrerade rätt att få information om vilka behandlingar som görs och ändamålet med behandlingen och på vilken grund och som vårdnadshavare till omyndiga barn har vårdnadshavaren rätt att få till exempel ett registerutdrag.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!