Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Kan en lärares underlag för betygssättning begäras ut?

Fråga

Kan en lärarens underlag för betygssättning ingå i utdrag som kan begäras ut? När bedömningen är gjord och material som underlag sparas, kan det begäras ut då?

Svar

Ja, enligt dataskyddsförordningens rätt till information och tillgång har den registrerade rätt att få information om vilka behandlingar som görs och ändamålet med behandlingen och på vilken grund så här är det viktigt med ordning och reda, att material och information gallras och arkiveras som de ska, enligt dokumenthanteringsplan till exempel.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!