Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Vad gäller för fristående skolhuvudmän?

Fråga

Vem är personuppgiftsansvarig och vem är ansvarig för PuB-avtal för fristående skolhuvudmän?

Svar

När det gäller förskolor/skolor som drivs av enskilda huvudmän är det den enskilda huvudmannen som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker i dess verksamhet och har ansvar för att upprätta nödvändiga avtal.

Vem som i praktiken upprättar avtalen varierar internt beroende på hur organisationen ser ut och var man har valt att lägga befogenheten att sluta avtal. Vänd dig till din närmaste chef om du är osäker på hur befogenheterna ser ut i din organisation.

SKL har en mall för PuB-avtal som man kan använda som utgångspunkt, men som naturligtvis behöver anpassas utifrån förhållandena i det enskilda fallet.

Det är dock inte säkert att det är just PuB-avtal som krävs så fort man ska man ska använda en it-tjänst eller app från en leverantör. PuB-avtal behövs när en annan aktör behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!