Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Kommuner som hanterar friskolors personuppgifter

Fråga

Vad gäller för kommuner som hanterar friskolors personuppgifter? Är kommunen personuppgiftsbiträde för friskolor när deras personuppgifter hanteras i kommunens system?

Svar

Friskolor är personuppgiftsansvariga för sin egen verksamhet och den behandling av uppgifter som sker där. Vem som fattat beslut att godkänna den fristående huvudmannen har inte någon betydelse för vem som anses var personuppgiftsansvarig.

Om kommunen av olika anledningar hanterar friskolornas personuppgifter i sina it-tjänster å friskolornas räkning är kommunen personuppgiftsbiträde och PuB-avtal behövs. Men om kommunen hanterar personuppgifterna för att de själva behöver, har krav att göra, är kommunen personuppgiftsansvariga.

Om uppgifter i det sammanhanget lämnas ut mellan friskolan och kommunen är det en utlämning av uppgifter två personuppgiftsansvariga emellan och inget PuB-avtal krävs.

Exempel

En kommun som hanterar friskoleelevers personuppgifter i sitt skoladministrativa system för att kunna följa upp skolplikt, registrera betyg etcetra, det vill säga sådant det åligger kommunen att ansvara för, behöver inte PuB-avtal eftersom kommunen är personuppgiftsansvarig och inte biträde. Uppgifterna kan lämnas ut från kommun till friskola och vice versa.

Om friskolan däremot ber kommunen att hantera specifika uppgifter åt dem, som inte åligger kommunen, krävs ett PuB-avtal eftersom kommunen då blir personuppgiftsbiträde.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!