Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Behövs PUB-avtal med Skolverket och Skolinspektionen?

Fråga

Behövs PUB-avtal med exempelvis Skolverket, Skolinspektionen, SCB, interkommunala elever som behandlas av andra kommuner eller privata förskolor och skolor?

Svar

Personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) behövs i de fall någon annan aktör behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvarige nämndens/skolans räkning. För att kunna svara på denna fråga behöver man därför först veta varför Skolverket, SCB och andra aktörer behandlar personuppgifterna.

Om Skolverket behandlar personuppgifter utifrån en bestämmelse som reglerar dess egen verksamhet, är Skolverket personuppgiftsansvarig för denna behandling och PUB-avtal är inte aktuellt även om personuppgifterna har hämtats in från en annan personuppgiftsansvarig. Exempelvis sker utlämnande av vissa uppgifter från kommuner till SCB och Skolverket inom ramen för en uppgiftsskyldighet.

Skolverket behandlar sedan personuppgifterna för egen räkning inom ramen för den reglering som gäller för den egna verksamheten, exempelvis det i skollagen fastställda uppdraget att på nationell nivå följa upp och utvärdera skolväsendet.

Detsamma gäller för behandling av uppgifter om elever som tas emot av en annan kommun eller hos en skola som drivs med enskild huvudman. De behandlar personuppgifterna utifrån vad som är nödvändigt för att de ska kunna ge utbildning i enlighet med skollagens bestämmelser och inte för hemkommunens räkning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!