Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får jag visa upp en barns vistelsetider på en digital skärm?

Fråga

Förskolan har alltid visat upp barns vistelsetider via papperslista i hallen. Blir det någon skillnad om detta görs på en digital skärm i hallen?

Svar

Ur sekretesshänsyn blir det ingen skillnad. Har ni tidigare bedömt att det inte röjs några sekretesskyddade uppgifter genom exponering på detta sätt, så blir det ingen skillnad om det görs på en digital skärm i hallen.

Däremot kan skillnaden mellan en digital skärm kontra en handskriven lista vars uppgifter inte heller kommer att lagras göra att behandlingen omfattas av dataskyddsförordningen och måste sorteras in under en laglig grund och ändamål med behandlingen i registerförteckningen. 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!