Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Uppgifter om vem som äter vad

Fråga

Får man lägga in uppgifter om vem som äter vad (exempelvis "vegetariskt" eller "inte fläskkött") i klasslistorna man har?

Svar

All hantering av personuppgifter som sker digitalt ska finnas med i en registerförteckning där du bland annat talar om ändamålet med behandlingen. Det kan vara både nödvändigt och relevant för de som lagar och serverar skolmaten att ha koll på detta, så svaret är ja. Denna sortens uppgifter får man lägga in.

Sen behöver du göra en bedömning kring vilken sorts personuppgifter det är, om de är känsliga eller inte. Om kommunen till exempel gör bedömningen att det är känsliga personuppgifter kräver det en viss säkerhet kring den tjänst man lagrar informationen i (om det så är nätverksplatsen eller en it-tjänst).

Just uppgifter om matpreferenser kan vara känsliga, då dessa kan betraktas som personuppgift om religös tillhörighet eller hälsotillstånd.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!