Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Spara personuppgifter på en lokal dator eller i en molntjänst?

Fråga

Är det någon skillnad om informationen, så som personuppgifter, är sparade på en lokal dator eller i en molntjänster exempelvis Google Drive?

Svar

Ja, det kan det vara skillnad. Det beror främst på vilka personuppgifter som hanteras och hur man klassar informationen, vilka krav som finns på den utifrån till exempel riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet - hur skyddsvärdig den är. Det här handlar alltså om mer än dataskyddsförordningen, det handlar om hur vi hanterar information i våra olika it-tjänster och det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer för var man får och kan spara samt var informationen ska sparas.

Enkelt uttryckt kan man säga att ju högre skyddsvärde informationen har, desto viktigare är det att it-tjänsten är "tillräckligt" säker, så att information inte försvinner, läcker ut osv. När det gäller just personuppgifter är leverantörer som till exempel Google s.k. personuppgiftsbiträden och ansvariga för att hantera personuppgifterna på ett visst sätt och här finns speciella personuppgiftsbiträdesavtal. 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!