Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får man ha digitala "blöjbytarlistor"?

Fråga

I förskolevärlden har man ju ofta "blöjbytarlistor". Får man ha sådana i digital form?

Svar

Ja, men all hantering av personuppgifter som sker digitalt ska finnas med i en registerförteckning där du bland annat talar om ändamålet med behandlingen. Det behöver också göras en bedömning av vilken sorts information det är, hur skyddsvärdig den är och vilka krav som ställs på tjänsten där informationen sparas.

Sen är det ju viktigt att alltid föra ett resonemang kring när det är relevant att hantera personuppgifter och inte. Att ha rutiner för blöjbyten kan anses nödvändigt och inom ramen för förskolans verksamhet att ge barnen en trygg omsorg och kan då anses vara allmänt intresse, men går det kanske att ha rutiner för blöjbyten utan att föra listor med personuppgifter? Eller vill man ha dem utifrån dokumentationssynpunkt för att kunna identifiera ändamålet med behandlingen?

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är varje pedagog/medarbetare som ska registrera allt det här. Det bör göras en central kartläggning, tas fram en registerförteckning som tydligt visar vilken information som ska sparas och var och om listor som dessa ska sparas på egen dator eller i anvisad it-tjänst.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!