Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får jag visa på en bildskärm vilka som är sjuka/frånvarande?

Fråga

Får jag visa på en bildskärm i skolan vilka som är sjuka, eller frånvarande av andra skäl, för dagen (för att lärare och elever ska veta vilka i klassen som är borta/närvarande)?

Svar

Nej, det finns sannolikt inte laglig grund för att behandla uppgifter om sjukdom i detta sammanhang, det vill säga det är inte tillåtet att ange skäl för frånvaro. Däremot bör det inte finnas något hinder mot att “enbart” visa upp frånvaro eller närvaro på elever och lärare i hallen förutsatt att det bedöms motiverat att så många olika personer i det skolgemensamma utrymmet tar del av uppgifterna.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!